Без рубрики

Մաթեմատիկա

731.

A և B քաղաքներից իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու հեծայլ:Հանդիպման պահին առաջինն անցել էր 18կմ,իսկ երկրորդը 3կմ-ով ավելի:Հանդիպման պահին որոնք էր յուրաքանչյուր հեծայլի հեռավարությունը B քաղաքից:

18+3=21

732.Շինարարները առաջին օրը օգտագործեցին 3անգամ ավել ցեմենտ, քան երկրորդ օրը:Որքան ցեմենտ օգտագաործեցին նրանք երկրորդ օրը, եթե երկու օրում օգտագործեցին 3տ 600 կգ ցեմենտ:

1+3=4

3600:4=900

900×3=2700

Պատ՝900