Без рубрики

English

4.Do they like fish? No, they don’t.

  1. Do you want some juice? Yes, I do.
  2. Is Fatimah sleeping? No, she isn’t.
  3. Are they doing their homwork? Yes,are they
  4. Do Pate and Sue like pizza? No, they don’t.
  5. Does Carmen help her mother? No, she don’t.

5. A B or C.

He always drinks milk for breakfast.

A. always drinks

B. drinks always

C. always drink

  1. We usually stay at home in the evening.

A. stay

B. are staying

C. stays

2. She is cooking lunch at the moment.

A. cooks

B. is cook

C. is cooking

3. Why are you always late?

A. you always are

B. are you always

C. always are you

4. They often go to Spain on holiday.

A. often goes

B. are often going

C. often go

5. Listen! The birds are singing!

A. are singing

B. is singing

C. sing

6. Present continuous or present simple.

John usually goes to the park every Sunday. He meets his friends there and they usually play football. Today John isn’t at the park. He is at home. He is helping his father. They are cooking dinner for all the family. It’s John’s mother’s birthday and they are having a surprise birthday party.

Մաթեմատիկա

Թեստ 4

Գտիր այն թիվը կազմված է 70 տասնյակից և 8 միավորով

1)78

2)870

3)708+

4)780

Գտիր ամենափոքր  քառանիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի տարբերությունը

1)1000

2)1+

3)999

4)111

3.ինչպես կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը, եթե արտադրիչներից մեկը փոքրացվի 6 անգամ:

1)կփոքրանա 6 անգամ

2)կմեծանա 6 անգամ

3)կմեծանա 6-ով+

4)կփոքրանա 6-ով

4.Գտիր 4758 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացվի մնացորդը

1)5

2)85

3)58+

4)758

5.ընտրիր տրված թվանշաներից այն թվանշանը որը տեղադրելով աստղանիշ փոխարեն կստանաս անհավասարություն

4337<4*37

1)1

2)2

3)3

4)4+

6.Ընտրիր այն շարքը որտեղ թվերը դաավորված են աճման կարգով

1)74287,64362,5193,2662

2)2662,5193,64362,74287

3)74287,64362,2662,5193+

4)2662,5193,74287,64362

7.Ընտրիր այն պատասխանը,որն արտահայտում  է 6Կմ 2մ 7դմ –ը դեցիմետրերով

1)6027դմ+

2)60207դմ

3)600207դմ

4)6270դմ

8.Ընտրիր այն պատասխանը,որն արտահայտում է 1/5 ժամը րոպենորով

1)12ր+

2)36ր

3)48ր

4)24ր

9.Ուղղանկյան երկարությունը 16սմ է լայնությունը  11սմ:գտիր ուղանկյան պարագիծը

1)27սմ

2)54սմ+

3)90սմ

4)180սմ

10.Պատկերներից որը համաչափ չէ տրված ուղղի նկատմամբ

1)

2)+

3)

4)

11.  Թվային  առանցքի   վրա  տրված  են    D (7)  և  C (15)  կետերը:  Գտնել  DC  հատվածի   երկարությունը:

Պատ.՝  DC=8 սմ :

12.  Գտնել  երկու  քառանիշ  թիվ,  որոնք  բաժանվում  են  և  5-ի,  և   10-ի:

Պատ.՝  1000,  3500:

13.  Դնել  թվաբանական   գործողության   նշանները   ( +,  -,  x,  : )   այնպես,   որ   վերականգնվի   հավասարությունը:

7 x 5 + 8=43

14.  Տրված   թվերից  հետո   գրել   ևս  մեկ  թիվ  ըստ  օրինաչափության:

6,  7,  13,  20,  33,  53:

15.  Հաշվել  435 x ( 6000 – 5978 ) + 35400 : ( 4345 – 4285 )  արտահայտության   արժեքը:         

 435 x ( 6000 – 5978 ) + 35400 : ( 4345 – 4285 )=10160

1)  6000 – 5978=22

2)  4345 – 4285=60

3)  35400 : 60=590

4)  435 x 22=9570

5)  9570 + 590=10160:

16.  Ուղղանկյան   լայնությունը   21 սմ  է,   և   կազմում   է   երկարւթյան   1/3   մասը:   Գտնել   ուղղանկյան    մակերեսը:

Լուծում

1)  21 x 3=63 սմ

S=63 x 21=1323 սմ

Պատ.՝  S=1323 սմ:

17.  A   վայրից   հակադիր   ուղղություններով   շարժվեցին   երկու   ավտոմեքենա:   Քանի՞   ժամ   հատո   նրանց   միջև   հեռավորությունը   կլինի   780 կմ,   եթե   մեկը   շարժվում   է    70  կմ/ժ  արագությամբ.   Իսկ   մյուսը ՝   10   կմ/ժ-ով   պակաս   արագությամբ:  

Լուծում

1)  70 + 60=130 կմ/ժ

2)  780 : 130 =6 ժ

Պատ.՝  6 ժ

Հայոց լեզու

Ջրի կաթիլը

Դուք, անշուշտ, տեսած կլինեք խոշորացույց՝ կլոր, կորնթարդ, որի միջով բոլոր իրերն իրենց իրական չափսերից հարյուր անգամ մեծ  (երևալ): Եթե նայես պատահական ջրափոսից վերցրած կաթիլին, կտեսնես հազարավոր զարմանալի գազանիկներ, որոնք ջրի մեջ առհասարակ չեն նկատվում, թեև կան ու այնտեղ են, իհարկե: Նայում ես մի այդպիսի կաթիլի, ու քո դիմաց, ոչ ավելի, ոչ պակաս, մի ամբողջ ափսե էակներ են վխտում, թռչկոտում, կծում միմյանց առջևի կամ ետևի թաթիկը, մերթ այս հանգույցը, մերթ այն վերջույթը, և՛ ուրախանում, և՛ զվարճանում յուրովի:

Լինում է, չի լինում մի ծերուկ է լինում, որին բոլորը կոչում էին Հոգսեն Զննող: Ինչ որ է՝ այդ էր անունը: Նա իր հո□սն էր համարում զննել ամեն ինչ՝ դրանցից դուրս կորզելով այն ամենը, ինչ հնարավոր է: Իսկ եթե չէր հաջողվում դրան հասնել սովորական ճանապարհով, դիմում էր կախար□ության:

Նա, ուրեմն, մի անգամ նստել ու խոշորացույցով զննում էր հենց ճահճից վերցրած ջրի մի կաթիլ: Աստված իմ. Աստված, ո՜նց էին այդ գազանիկներն այդտեղ վխտում ու եռուզեռում: Հազարավո՜ր, հազարավո՜ր, ու բոլորն էլ ոստոստում էին, (վազվզել)  կծոտում, խփշտում ու խժռում մեկմեկու:

— Նողկալի է,- բացականչեց ծերուկ Հոգսեն Զննողը:- Հնարավոր չէ՞ դրանց մի կերպ հանդարտեցնել, կար□ու կանոն մտցնել, որպեսզի յուրաքանչյուրն իմանա իր տեղն ու իրավունքները:

Ծերուկը մտածեց, մտածեց  բայց ոչ մի հնար չգտավ: Ստիպված էր կախարդության դիմել:

— Արի կլինի` դրանց ներկեմ, որպեսզի լավ աչքի զարնեն,- ասաց ու նրանց վրա կաթեցրեց կարմիր գինի հիշեցնող ինչ-որ հեղուկ. բայց դա գինի չէր, այլ վհուկի արյուն: Բոլոր տարօրինակ գազանիկները հանկարծ կարմրավուն երանգ առան, և ջրի կաթիլն այժմ կարելի էր մի ամբողջ քաղաքի տեղ դնել, ուր զեռում են տկլոր վայրենիներ:

— Ի՞նչ բանի ես. դա ի՞նչ է,-հարցրեց ծերուկին մի այլ կախարդ, որն անուն չուներ և հենց դրանով էլ տարբերվում էր մյուսներից:

Անանուն կախարդն աչքը մոտեցրեց փքապակուն: Ա՜յ քեզ բան. նրա աչքի առաջ մի ամբողջ քաղաք էր փռված` վխտացող մարդկանցով լեցուն, բայց բոլորն էլ տկլոր էին դեսուդեն վազ տալիս: Խելքից դուրս բան էր. սարսափ, զարհուրանք: Բայց ամենազարհուրելին այն էր, որ նրանք անխղճաբար հրմշտում, (ճանկռոտել) ու պատառ-պատառ էին անում իրար: Ով ցածում էր` անպատճառ փոր□ում էր վեր մագլցել, ով վերևում էր,  ցած էր ընկնում:

— Զարհուրելի զվարճանք,- ասաց անանուն կախարդը:

— Իսկ քո կարծիքով ի՞նչ է դա: Կարո՞ղ ես գուշակել,- հարցրեց Հոգսեն Զննողը:

— Էստեղ գուշակելու բան էլ չկա: Պարզ երևում է,- (պատասխանել) մյուսը:

— Սա Կոպենհագենն է կամ մի որևէ ուրիշ մեծ քաղաք. դրանք իրար շատ են նման… Սա մեծ քաղաք է:  Դա ճահճաջրի կաթիլ է,- բարբառեց Հոգսեն Զննողը:

1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րսգրիր այդ բառերը՝  լրացնելով բաց թողած տառերը: 

հոգս

կախարդություն

կարգ

փորձում

2.Ի՞նչ է նշանակում աչքի զարնել արտահայտությունը.

ա) աչքը վնասել
բ) ուշադրություն գրավել
գ) աչքը բուժել
դ) չորս կողմը նայել

3.Դու՛րս գրիր տեքստում ընդգծված բառերը ̀ դիմացը  գրելով  դրանց  հոմանիշները  (իմաստով մոտ  բառեր):

Կլոր-շրջանաձև

Ծերուկ-ալևոր

Տկլոր-մերկ

Պարզ-մաքուր

  1. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է ճիշտ  նշված նրա տեսակը.

ա) կախարդություն – պարզ
բ) գինի – պարզ
գ) ծերուկ – պարզ
դ) գազանիկ — պարզ

5.Տրված բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

ա) մարդկանցով
բ) վայրենիներ
գ) կախարդություն
դ) գազանիկներ

  1. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված էթե այն ինչխոսքի մաս էՈ՞ր տարբերակում է սխալ նշված: Հուշում՝ գոյականը պատասխանում է ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր հարցերի:

ա) կաթիլ – գոյական
բ) կախարդություն – գոյական
գ) զարհուրելի – գոյական
դ) երանգ – գոյական

7.Դու՛րս գրիր տեքստում փակագծերի մեջ դրված բայերը (գործողությունցույց տվող բառերև  դիմացը գրի՛ր անհրաժեշտ ձևերը  (համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին):

երևալ-երևում

վազվզել-վազվզում

պատասխանել-պատասխանում է

ճանկռոտել-ճանկռոտում

8.Գտի՛ր տրված նախադասության մեջ ենթական (գործողություն կատարողըև ստորոգյալը (գործողությունը):

Ծերուկը խոշորացույցով զննում էր ամեն ինչ:

ենթակա-զննում էր ամեն ինչ

ստորոգյալ-խոշորացույցով

9.Տեքստից դու՛րս գրիր մեկ հարցական նախադասություն

Հնարավոր չէ՞ դրանց մի կերպ հանդարտեցնել

10.Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողած մեկ կետադրականնշանԼրացրո՛ւ:

Ծերուկը մտածեց, մտածեցբայց ոչ մի հնար չգտավ

 11.Գրի՛ր մեկ բառով.

Ա) վազ տալ —վազել
Բ) պատառ-պատառ անել —պատռել
Գ) գուշակություն անել  —գուշակել
Դ) որոշում կայացնել —որոշել

12.Դո՛ւրս գրիր խոշորացույցը նկարագրող արտահայտությունները:

13.Ո՞րն էր Հոգսեն Զննողի հիմնական հոգսը.

Ա) կախարդություն անելը
Բ) բոլորին զարմացնելը
Գ)ամեն ինչ իրար խառնելը
Դ) ամեն ինչը զննելը՝ դրանցից դուրս կորզելով այն ամենը, ինչ հնարավոր է

14.Կաթիլը խոշորացույցով զննելուց հետո Հոգսեն Զննողը ինչպե՞ս որոշեց հանդարտեցնել այնտեղ վխտացող գազանիկներին:

Կաղարդություն անել

15.Անանուն կախարդն ինչի՞ նմանեցրեց ջրի կաթիլը:

Կոպենհագենն է կամ մի որևէ ուրիշ մեծ քաղաք;- Ասաց նա