Без рубрики

Տնային 16.12.2020

412

Ուղղանկյան պարագիծը 300 մմ է:Հաշվիր նրա լայնությունը գիտենալով,

որ երկարությունը 85 մմ է:

85+85=170

330-170=160

160:2=80

Պատ.`մեկ կողմը 80 մմ է:

413 բ)

Ուղղանկայն պարագիծը 412մմ է: Հաշվիր նրա երկարությունը ու լայնությունը գիտենալով, որ նրանց տարբերությունը 24մմ է:

24×2=48

412-48=364

364:4=91

91+24=115

Պատ.` մեկը 115 միյուսը 91

413 գ)

Ուղղանկայն պարագիծը 364մմ է: Հաշվիր նրա մակերեսը գիտենալով, որ երկարությունը ու լայնությունը տարբերությունը նրանց 32մմ է:

364-32=332

332:4=83

32:2=16

83+16=99

99×83=8217

S=8217

Ռուսաց լեզու

Отчет по русскому языку

Настоящее время

Задание

Настоящее время

антонимы и синонимы

Задание

Задание

задание

русский мультик

задание

мой, моя, моё

видeо

задaние

Распределите слова из списка по родам

Задание