Без рубрики

Տնային 14.12.2020

273

Երեք թվերի գումարը 852 է:Առաջին թիվը 45-ով մեծ է երկրերդից, իսկ երկրորդը 51-ով մեծ է երրորդից:Որքան են այդ թվերը:

*+*51+*+51+45=852

3*=852-147=705

*=705:3=235

1)235+51+45=331

2)235+51=286

3)235

274 Սոնան ու Անին ունեն ընդամենը 62 կարմիր և 38կանաչ ուլունք: Եթե Անին 10 կարմիր տա Սոնային, Իսկ Սոնան 4կանաչ ուլունք տա Անիին ապա նրանց կարմիր ուլունքների քանակները իրար կհավասարեն, կանաչները իրար: Քանի կարմիր և քանի կանաչ ուլունք ունի Սոնան:

Սոնան ունի 36 կարմիր 17 կանաչ