Без рубрики

Տնային 10.12.2020

370

Պատասխանիր բանավոր

ա)Գիրքը թանկ է գրիչից:Գնդակը թանկ է գրքից:Գնդակը թանկ է գրքից:Դրանցից որն է ամենա թանկը

գնդակ

բ)Աշոտը փոքր է Արմենից:Կարենը մեծ է Արմենից: Նրանցից ով է ամենա փոքրը:

Աշոտը

a թիվը մեծ է b-ից, իսկ b-ն մեծ c-ից:Որն է այդ թվերից ամենամեծը:

Գ)A

376 ա)

Բնակարանի վերանորոգման համար վճարելով 117000 դրամ գնեցին 2տ գաջ և 3տ ցեմենտ: Ինչ արժե 1տ գաջը, եթե 1տ ցեմենտը արժե 25000 դրամ:

25×3=75

117000-75000=42000 դրամ

42000:2=21000 դրամ

բ)3 կգ գամ գնելու համար վարպետը վճարել է 2400 դրամ:Որքան արժե 15 գամը,եթե 40 հատ գամի զանգվածը 1կգ է:

2400:3=800

1000:40=25 դրամ

25×15=375 դրամ