Բնագիտություն

Սև ծովի

Սև ծովի բնութագրական յուրահատկությունն այն է, որ 150-200 մետրից ավելի խորություններում կյանք գոյություն չունի (բացառություն են կազմում անաէրոբ բակտերիաները). պատճառը  ծծմբաջրածնեվ հարուստ ջրային շերտն է։

Без рубрики

Настоящее время

А) Играть (I)

что делаю?читаю
Тычто делаешь?играю
Ончто делает?    играешь?
Оначто делает?    играет?
Мычто делаем?играет? 
Вычто делаете?играете?
Оничто делают? играют

Ячто делаю?читаю
Ты
что делаешь?
читаешь?
Он
что делает?   
читает?    
Оначто делает?    читает
Мычто делаем?читаем
Вычто делаете?читаю
Оничто делают? читают

В) Уметь

Ячто делаю?умею
Тычто делаешь?умеешь
Ончто делает?    умеат
Оначто делает?    умет
Мычто делаем?умеем
Вычто делаете?умею
Оничто делают? умеют