Без рубрики

Մայրենի

Ինձ թվում է, որ երկու հեքիաթները շատ հետաքրքիր հեքիաթ եին: Հեքիաթներում նման եին, որն հեքիաթի վերջում ամենինչ վերադարնում է իրենից և երկուսնել ուզում եին հարստանալ: