Բնագիտություն
  1. Ինչո՞ւ Աֆրիկայի ներքին շրջանները մինչև 1850- ական թվականները դեռևս անհայտ էին մնում եվրո­պացիների և ասիացիների համար:

հիմնականում 1850-ական թվականներից  կատարված հետազոտությունների արդյունքում: Աֆրիկայի ներքին շրջանները հետազոտել են շատ ճանապարհորդներ, արշավախմբեր, որոնցից տանձնանում են անգլիացի հետազոտող Դավիթ Լիվինգստոնի գլխավորած արշավախմբի  30 տարի կատարած ուսումնասիրությունները:

  1. Ի՞նչ իրադարձություններ և պայմաններ խթանեցին Աֆրիկայի ներքին շրջանների ուսումնասիրություննե­րին:
Без рубрики

Մայրենի

1. Բառերը բաժանեք արմատների, ածանցների. Չմոռանաք հոդակապը:

Օրինակ՝ Մարդակեր =մարդ+ա+կեր

Դասացուցակ=դաս+ա+ցուցակ, մարդակեր=մարդ+ա+կեր, լուսամուտ=լույս+ա+մուտ, խոշորացույց=խոշոր+ա+ցույց, ցուցամատ=ցուց+ա+մատ:

2. .  Կազմեք բառեր վատ, վարդ, մայր, հին, գիր բառերով:

Վատություն,Վարդավար,մայրենի,հինություն, գիրք

3. Ա խմբի բառերին միացրեք Բ խմբի ածանցները և ստացեք նոր բառեր:

Ա. Հաց, հայ, հնդիկ, հոտ, գոհ, գարուն

Բ. Եղեն, ան, դժ,ային, ստան, ուհի ,

Դժգոհ,հնդիկուհի,հացեղեն,անհոտ,Հայաստան, դժգոհ, գարնանային:

Ա խմբին միացնելով  Բ խմբի բառերը ստացա ….. բառեր:

4. ան, ուհի, չ, դժ, ություն, ային ածանցներով և տրված արմատներով ստացեք որքան հնարավոր է շատն ածանցավոր բառեր:

Հայ, գեղեցիկ, վրացի, բժիշկ, երգիչ, գույն, հնդիկ, համ, օգուտ, լավ, աշուն,բարի, չար, հին, գարուն, հոտ,քաղաք:

Հայուհի

անգույն

 աշունաին

Բժշկություն

երգչուհի

հնդկուհի

չարություն

վրացուհի

բժշկուհի

 անհամ

անօգուտ

լավություն

վարիություն

հինություն

գարնանային

Без рубрики

Մաթեմատիկական նախագիծ

«Սեբաստացու օրեր» կրթահամալիրի տոն ուսումնական նախագիծ

Կրթահամալիրի տոնի նախագիծ (Սեբաստացու օրեր. )
Ժամանակահատվածը` նոյեմբերի 9-ից   նոյեմբերի 13-ը:
Մասնակիցներ — Հարավային դպրոց, 4-5 րդ դասարաններ

Օգտագործվող միջոցները
   Թվային գործիք : 

Հետազոտական աշխատանքներ
Ուսումնասիրել վերջին 5 տարվա հարավային դպրոցի 4-5 դասարաններում սովորղների թվաքանակը:

Համեմատել և դասավորել ըստ տարիների և գրառել , թե ինչպես է փոփոխվել տարիների ընթացքում:
Աշխատանքը ավարտելուց հոտո , այն ամփոփել բլոգում:

N201520162017201820192020
4-րդ դասարան172941203752
5-րդ դասարան121530312347

4-րդ դասարան

52-17=35 սովորողի տարբերություն 2015-2020թ. 4-րդ դասարանում

52-29=23 սովորողի տարբերություն 2016-2020թ.4-րդ դասարանում

52-41=11 սովորողի տարբերություն 2017-2020թ.4-րդ դասարանում

52-20=32 սովորողի տարբերություն 2018-2020թ.4-րդ դասարանում

52-37=15 սովորողի տարբերություն 2019-2020թ.4-րդ դասարանում

5-րդ դասարան

47-12=35 սովորողի տարբերություն 2015-2020թ.5-րդ դասարան

47-15=27 սովորողի տարբերություն 2016-2020թ.5-րդ դասարան

47-30=17 սովորողի տարբերություն 2017-2020թ.5-րդ դասարան

47-31=16 սովորողի տարբերություն 2018-2020թ.5-րդ դասարան

47-23=24 սովորողի տարբերություն 2019-2020թ.5-րդ դասարան

Նախագծի նպատակը և խնդիրները:

Տրված թեմայով նյութերի ձևավորում:
Բանավոր հաշվումների կատարում և պատկերացում
Մաթեմատիկական հմտությունների զարգացում:
Ինքնուրույնության, ինքնարտահայտման հմտությունների և կարողությունների ձևավորում:

Նախագծի իրականացման ընթացքը

Նախապես ձեռքի տակ ունենալ վերջին 5 տարիների սովորողների տվյալները , համեմատել ամեն տարվա սովորողների թվաքանակները , դասավորել ըստ տարիների՝ աճման կարգով:

Ամփոփում

Աշխատանքները ավարտելուց հետո, կազմել դիագրամներ, ըստ տարիների և ըստ դասարանների: Աշխատանքները  ամփոփել բլոգում: