Без рубрики

Մաթեմատիկա

5×55=275

709-275=434

250×8=3125

37×434=15968

64000:3125=2048

15968+2048=18016

37x(709-5×55)+64000:(250×8)=18016

աճման կարգով ա)

22024,7845,324,22105,7842,350,16,333333,5

5,16,324,350,7842,7845,22024,22105,333333

նվազման կարգովբ)

324,1875,35687,24,371,1880,35609,777777,7

777777,35687,35609.1880,1875,371,324,24,7

Երկու թվերի գումարը 2410 է: երկրորդ թիվը 420-ով մեծ է առաջին թվից: Որոնք են այդ թվերը:

2410-420=1990

1990:2=995 առաջին թիվը

995+420=1415 երկրորդ թիվը

Երկու թվերի գումարը 1852 է: երկրորդ թիվը 450-ով փոքր է առաջին թվից:Որոնք են այդ թվերը:

1852-450=1402

1402:2=701առաջին թիվը

701-450=251 երկորդ թիվը